Cadeaubon & CadeauPunten voorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubon & CadeauPunt voorwaarden van toepassing op door De Natuurlijke Moeder uitgegeven cadeaubonnen & CadeauPunten. Door gebruik te maken van een De Natuurlijke Moeder cadeaubon & CadeauPunten, aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven. 

Cadeaubon

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Natuurlijke Moeder uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door De Natuurlijke Moeder.
 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code met een reeks van nummers.  Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan De Natuurlijke Moeder te worden verstrekt. De Natuurlijke Moeder behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door De Natuurlijke Moeder aan jou is verzonden en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul het unieke nummerreeks in. 
 4. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt, waar de vervaldatum twee jaar na aankoop betreft.
 5. Cadeaubonnen uitgegeven door De Natuurlijke Moeder zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.denatuurlijkemoeder.nl 
 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 8. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden. 
 9. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon. 
 10. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de De Natuurlijke Moeder website. 
 11. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de beschikbare betaalmethoden (zoals iDeal, Klarna of Bancontact).
 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd. 
 14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 15. Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden. 
 16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen. 
 17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. De Natuurlijke Moeder zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 18. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 19. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 20. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
 21. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. De Natuurlijke Moeder zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

 

CadeauPunt

Om CadeauPunten te kunnen ontvangen, is een account bij De Natuurlijke Moeder noodzakelijk. Wanneer u een bestelling voltooid, krijgt u Cadeaupunten toegekend in uw account. Uw verzamelde CadeauPunten kunnen worden gebruikt voor een korting in uw winkelmand.  

Wanneer een product retour gestuurd wordt, zullen de CadeauPunten komen te vervallen.  

De CadeauPunten worden toegekend aan uw account en zijn nominatief, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar. 

De CadeauPunten worden ter beschikking gesteld voor een periode van 12 maanden, en het saldo vervalt indien het ongewijzigd blijft na deze periode. U kunt uw saldo op elk gewenst moment controleren via uw account. 

De Natuurlijke Moeder kan het ‘CadeauPunt’ programma op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen. Bij wijzigingen zal De Natuurlijke Moeder de actieve members met een vooraankondiging op de hoogte brengen van de wijzigingen.